Home

även i denna portfölj har jag tillämpat skyddsstrategin och har varit nere på 30 andel aktier men har viktat upp en del sista tiden 883147cf176c4


2019-12-08 09:27:05